Selecteer een pagina

Diensten

Docentencoach

Als (beginnend) docent is het belangrijk je doelgroep te kennen en te begrijpen. Toch is dat niet altijd even makkelijk, aangezien de leefwerelden ver uit elkaar liggen. Als jij die basis weer terug wil krijgen, de feeling weer wil hebben en wil kunnen inspelen op de belevingswereld van de doelgroep, dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Diversiteit en inclusie

We leven in een tijd waarin men steeds vaker tegenover elkaar staan dan met elkaar en naast elkaar. Er wordt steeds meer over elkaar gesproken dan met elkaar. Dit heeft onder andere te maken met onze vooroordelen, de negatieve berichtgevingen die we meekrijgen over verschillende culturen, geloven en afkomsten. Dit leidt tot angsten en maakt dat de kloof groter en groter wordt tussen verschillende groepen.  Wil jij verder kijken dan vooroordelen en werken aan een inclusiever Nederland, waarin we elkaars verschillen respecteren en omarmen? Dan is dit het begin! 

You Matter!

Jongeren hebben steeds meer en meer te kampen met onzekerheid, exposen of geexposed worden en pesten of gepest worden. Hierdoor zijn zij geneigd om bepaald gedrag te vertonen, hebben zij snel het gevoel dat ze er niet toe doen en heeft dit effect op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

Ben jij van mening dat jouw leerlingen/studenten hiermee kampen en moet dit anders? Neem dan contact op!

Never Give Up

Eenieder heeft te kampen met tegenslagen in het leven. Denk aan mensen die je hebben gezegd dat je iets niet gaat bereiken, dat je dom bent of dat er persoonlijk iets misgaat. Hoe ga je er dan mee om? De een komt er sterker uit en de ander komt er moeilijk bovenop. 

Ik heb tegenslagen meegemaakt en ben er sterker uitgekomen. Omdat andermans mening mij niet definieert en ook niet bepalend is voor welke kant ik opga. Wil jij weten wat mij gemotiveerd en geïnspireerd heeft, opdat jij het voor jezelf kunt toepassen? Laten we dan de handen ineen slaan! 

Omgang met moeilijke leerling

De leerlingen zijn brutaler, respectlozer en onhandelbaarder geworden, vinden steeds meer docenten. Is dit echt zo of heeft het te maken met het feit dat men in verschillende werelden leeft? In hoeverre gaan we echt het gesprek aan met leerlingen en zijn we oprecht in hen geïnteresseerd? Delen docenten voldoende complimenten uit en spreken zij het geloof naar de kinderen uit? Dit zijn belangrijke vragen om jezelf te stellen als docent. 

Wil jij je band versterken met je leerlingen en weten hoe om te gaan met hen? Wil jij de leiding weer nemen in de klas die gestoeld is op wederzijds respect? Dan zie ik je reactie graag tegemoet! 

Inspiratiesessie voor (in)formele dagdelen

Is er sprake van een docentendag, teamuitje, vergadering, congres en/of andere feestelijke gelegenheid en wil je de dag beginnen en/of afsluiten met een persoonlijk, kwetsbaar, humoristisch en inspiratievol verhaal, neem dan direct contact met me op!

Kansen(on)gelijkheid

De afgelopen jaren is de kansenongelijkheid in het onderwijs en in de maatschappij zichtbaarder geworden. Hoe vlieg je dit probleem aan? Hoe zorg je ervoor dat er gelijke kansen ontstaan? Hoe kun je als school, docent en/of organisatie hier iets aan doen? In de vorm van een inspiratiesessie neemt Ismail je mee in het zetten van de eerste stappen richting creëren van gelijke kansen.

Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken (burgerschapsonderwijs)

De maatschapij polariseert, er is sprake van discriminatie en ongelijkheid, waardoor het effect op onze kinderen, jongeren en volwassenen groot is. Men staat lijnrecht tegenover elkaar en de dialoog is soms ver te zoeken. In deze inspiratiesessie neemt Ismail je mee in hoe we weer kunnen verbinden met elkaar (in de klas en daarbuiten).

Vragen over de mogelijkheden?